Endringer i 2024

5. jan 2024

Fra 2024 er gjeldende nedre aldersgrense fylte 15 år for å kunne trene hos oss. Grunnlaget for endringen er både av sikkerhet og forsvarlig drift, samt at vi ønsker å tilby tettere oppfølging for ungdommer som ønsker å være en del av et aktivt treningsmiljø.

Gjennom utarbeidelse av nettsiden og nye kontraktmaler har dessverre informasjonen om aldersgrense vært vag gjennom prosessen. Dette beklager vi. Dersom du har spørsmål rundt dette er du velkommen til å ta kontakt med oss.