Medlemsinformasjon

Praktisk informasjon

Påmelding

Til gruppetimer er det påmelding via nettsiden. Se vår timeplan. Du får beskjed hvis det er fullt på timene. Du kan møte uten å være forhåndspåmeldt, men da kan du risikere at det allerede er fullbooket eller at timen er avlyst dersom det er ingen forhåndspåmeldte.

Påmelding til gruppetimene åpner en uke før dagen timen holdes, og avslutter to timer før timen starter. Er du ikke medlem hos oss, men ønsker en prøvetime på en av våre gruppetimer? Ta kontakt med oss per e-post eller telefon, så hjelper vi deg.

Bindingstid

Vi har flere løsninger for medlemskap. Se våre medlemskap under «bli medlem»

Medlemskap som bestilles på nett har løpende kontrakt med bindingstid. Unntak fra dette er kampanjer. Du kan velge mellom 6 måneder binding eller 12 måneder binding. Det betyr at bindingstiden varer gitt antall måneder, men kontrakter løper til det sies opp. Vi har en måned oppsigelsestid. Hvis du vet at du kun skal trene i for eksempel 6 måneder, kan du si opp når du melder deg inn. Oppsigelsen vil da gjelde etter slutten av bindingstiden. Oppsigelser sendes til post@alvdalfriskliv.no.

Studentmedlemskap gjelder for deg som er student eller skoleelev i henhold til vår aldergrense.Studentbevis må ettersendes for at medlemskapet skal være gyldig.

Prøvetime

Vi tilbyr prøvetimer for deg som ønsker å teste senteret før eventuell innmelding. Dette er kun gyldig ved skriftlig bekreftelse per e-post/sms eller i avtale med daglig leder. Du kan benytte prøvetimen til egen trening eller på en av våre gruppetimer.

Prøvetime er ikke gjeldende ved å ta følge med en av våre medlemmer.

Drop-in er mulig hos oss. Drop in har en pris på 120kr og betales til vippsnr 139366. Ved bruk av denne tjenesten må du ha et utlånskort. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Aldersgrense

Alvdal Friskliv har aldersgrense på 15 år. Innmelding gjelder fra det året du fyller 15.

Det er ikke tillatt å ta med barn under aldersgrensen inn i våre lokaler.

Nøkkelkort

Bruk av nøkkelkort:

Ditt medlemskort er personlig og skal kun benyttes av deg. Dette bygger på tillitt mellom deg og Alvdal friskliv, og er for å sikre oss at vi kan opprettholde, og ikke minst videreutvikle et godt treningstilbud for deg og våre medlemmer.

Alvdal Friskliv har hyppige og uregelmessige kontroller i ubemannet tid. Vi ber om forståelse av vårt reglement. Ved misbruk mister man retten til å trene hos oss og vi forbeholder oss retten til å inndra kortet inntil 30 dager. Dersom du ønsker å ta med noen uten medlemskap skal vedkommende hente utlånskort i avtale med daglig leder og betale drop in til 120kr vippsnr 139366.

Slik fungerer nøkkelkortet:

Når det er åpent ved hovedinngangen.

Bruk døråpner for å åpne hoveddøra

Legg kortet på boksen med grønt lys utenfor inngangsdøra vår (du vil høre en liten lyd). Bruk så døråpneren for å komme inn. Ved hovedinngang bruker du først bryter med nøkkelsymbol, deretter døråpner for å komme ut.

Når det er låst ved hovedinngangen.

Legg kortet mot tastaturet under det grønne lyset.

Da belyses tastaturet og det grønne lyset slukker.

Tast din personlige kode (du vil høre en liten lyd) og du får grønt lys.

Bruk døråpneren. Vent gjerne et sekund eller to før du bruker den.

Bruk av garderobe med dusj:

Aktiver kortet. Dørene har «Offlinelesere» som sitter rett under dørhåndtaket.

Dette gjør du ved å legge kortet over boksen med grønt ved hovedinngangen (lik kortleseren utenfor inngangen vår).

Dette må fornyes etter tretti dager.

Har du mistet kortet eller opplever at kortet ikke virker?  Gi beskjed per mail til post@alvdalfriskliv.no eller mobil 94985126. Medlemskortet er et verdikort, og erstatning for mistet kort koster kr. 200.

Universell utforming:

Bygget tilfredsstiller krav til universell utforming. Det er tilgjengelighet for rullestolbrukere med egen heis fra hovedinngangen på Sjulhustunet.

Medlemsvilkår for Alvdal Friskliv

1. Betingelser for treningsavtale
Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og er gjeldende med bindingstid i 6 eller 12 betalende måneder med mindre annet er oppgitt. Periodiske medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og gjelder ut perioden ved valgt medlemskap. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse. Alvdal Friskliv har jevnlig adgangskontroll på senteret og medlemmet plikter å dokumentere medlemskap og kan bli bedt om legitimasjon under kontroll. Medlemmet er innforstått med at treningen foregår på eget ansvar, og vil selv være ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret. Alvdal Friskliv fraskriver seg et hvert ansvar for tyveri på senteret og oppfordrer til bruk av låsbare skap for verdifulle eiendeler.

2. Studentmedlemsskap
Ved studentmedlemskap må studentbevis fremvises ved innmelding, samt årlig. Månedsbeløpet går automatisk over til fullpris dersom studentbevis ikke er dokumentert. Studentmedlemsskap gjelder både skoleelever og ved fremvist studentbevis. Dersom medlemmet ikke er under utdanning/skole, gjelder ordinært medlemskap.

3. Betaling
Betalingskort belastes med den avtalte treningsavgiften hver mnd. Du er selv ansvarlig for å ha oppgitt riktige betalingsopplysninger og oppdatere utløpte betalingskort. Ved innmelding blir det betalt for inneværende måned. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Inngåtte medlemskap vil ikke erstattes eller refunderes såfremt ikke årsaken skyldes Alvdal Friskliv direkte. Angrerett gjelder

4. Avtalegiro 
Avtalegiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Avtalegiro-fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet, men dersom fullmakt til avtalegiro blir tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Det er medlemmets ansvar å sørge for at avtalegiroen er aktiv. Medlemmet vil motta faktura med et fakturagebyr dersom avtalegiro ikke er opprettet. Om medlemmet ikke har dekning på konto, og betaling ikke utføres sendes en betalingspåminnelse/purring videre via inndrivelsespartner Remind. Faktureringsavgift og purregebyr vil påløpe. Periodiske medlemskap belastes kun ved innmelding og avtalegiro er ikke nødvendig.

5. Oppsigelse og angrerett
Oppsigelse gjelder løpende medlemskap. Oppsigelsestiden er 1 måned og sendes per e-post sendt tilpost@alvdalfriskliv.no. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 6 eller 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den siste måneden. All oppsigelse skjer via e-post, og medlemmet skal innen 10 dager få informasjon om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 10 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Alvdal Friskliv. Medlemskapet kan avsluttes eller fryses før bindingstiden er ute dersom medlemmet ikke kan trene på senteret med gjeldende dokumenterte grunner. Søknad om oppsigelse/frys av medlemskapet i kontraktsperioden sendes til vår e-post med dokumentert oppsigelsesgrunn. Periodiske medlemskap med fast start og sluttdato avsluttes automatisk. Du har rett til å angre medlemsavtalen ved å gi skriftlig beskjed til Alvdal Friskliv innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen. Dette gjelder dersom medlemskapet er inngått utenfor vårt treningssenter, iht. Angrerettsloven.

6. Frys av medlemskap
En kontrakt kan kun fryses ved følgende grunner: 1. Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene. 2. Svangerskap som medfører at man ikke kan trene. Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferie- og studieavvikling. Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før fryseperioden starter, og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 3 måneder. Bindingstiden fremskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 6 eller 12 betalende måneder avhengig av gjeldende medlemskap. Betaling kan avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse på e-post. Ved oppsigelse under fryseperiode bortfaller ikke kontraktens oppsigelsesmåned/-periode.

7. Nøkkelkort
Medlemskort/nøkkelkort er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Ved utstedelse av nytt kort ved innmelding, samt ved tap eller ødelagte kort fornyes dette med en avgift på kr 200,-. Nøkkelkort som utstedes i midlertidige medlemskap (1.-3 mnd) skal tilbakeleveres etter bruk. Ved ikke levert nøkkelkort utsendes faktura for nøkkelkort på kr 200,-. Er du uheldig og mister medlemskortet skal dette meldes til Alvdal Friskliv. Dette for å forhindre misbruk. Eget nøkkelkort skal benyttes i kortleser ved inngangsparti. Dette gjelder uansett om dør er åpen eller ikke, eller om du kommer sammen med andre medlemmer som drar sitt kort. Medlemmet skal ikke slippe inn andre etter å ha åpnet inngangsdøren med sitt personlige nøkkelkort. Ved misbruk av medlemskortet og ved jevnlige kontroller kan Alvdal Friskliv forbeholde seg retten til å si opp medlemsavtalen, eller dra inn medlemskortet opp til 30 dager. Oppdager du som medlem sniking eller brudd på bruk av medlemskort fra andre medlemmer kan dette valgfritt rapporteres til post@alvdalfriskliv.no.

8. Brudd på senterets regler
Alvdal Friskliv forbeholder seg retten til å dra inn medlemskortet i 30 dager eller si opp medlemsavtalen dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på senterets interne retningslinjer. Se punkt 15 for våre retningslinjer.

9. Aldersgrense
Medlemmet kan melde seg inn det året de fyller 15 år. Ved inngåelse av avtalegirokontrakt påkreves signatur til foreldre/foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år. Vi ønsker å beholde tilbudet til våre yngre medlemmer. Medlemmer mellom 15 og 18 år kan benytte seg av treningssenteret til ubemannet tid.  Vi oppfordrer foresatte til å informere om våre medlemsvilkår og trivselsregler.

10. Personopplysninger
Medlemmet samtykker i at Alvdal Friskliv innsamler og registrerer informasjon om medlemmet i henhold til personvernopplysningsloven i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. Medlemmet plikter å holde tilstrekkelig informasjon oppdatert. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet at det kan få tilsendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra Alvdal Friskliv. Medlemmet kan reservere seg mot dette.

11. Endring av medlemsvilkår
Alvdal friskliv har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom medlemsvilkårene er av større betydning for medlemmet vil endringer varsles 60 dager før de trer i kraft. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemskapet ikke sies opp innen 30 dager før nye medlemsvilkår trer i kraft.

12. Prisjusteringer 
Alvdal Friskliv har rett til å justere priser og tilbud på medlemskap. Prisen som fremgår av en medlemsavtale med 6 eller 12 måneders binding gjelder hele bindingstiden. Prisen som fremgår av en periodisk medlemsavtale gjelder ut perioden. Etter dette kan prisjustering forekomme med 60 dagers varsel. Dette gjelder også for løpende medlemskap uten bindingstid. Prisjusteringer vil bli varslet om på senteret og senterets hjemmeside alvdalfriskliv.no.

13. Generelt
Det tas forbehold om endringer i åpningstider, og tilbud av gruppetimer. Dette er hovedsakelig gjeldende for ferier og ved årsaker som berører drift. Det tas også forbehold om kortere stengetid av senteret ved nødvendig vedlikehold. Alvdal Friskliv forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte gruppetimer på timeplanen. Endringer i gruppetimer, treningstilbud, tidspunkter og instruktører kan forekomme og justeres fra sesong. Ved faste avtaler vil gruppen/bedriften informeres i god tid så fremt det ikke er av akutte og utforutsette årsaker. Alvdal Friskliv er ikke ansvarlig for private eiendeler. Private eiendeler som er gjenglemt oppbevares i 30 dager før det fjernes fra lokalene. Utvidet oppbevaring avtales med Alvdal Friskliv.

14. Doping og rusmidler
Vi fremmer et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter og har en nulltoleranse for dopingmidler. Som medlem av Alvdal Friskliv tar man avstand fra bruk av dopingmidler og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig brudd på medlemsavtalen. Alvdal friskliv har rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Det er ikke tillatt å benytte seg av våre lokaler i påvirket tilstand eller nyte alkohol i våre lokaler. Medlemmet skal være kjent med særskilt dopingliste for treningssentre som til enhver tid finnes på www.rentsenter.no

15. Sikkerhet, orden- og trivselsregler
For å kunne trene hos oss plikter medlemmet å følge våre senterregler:

 • Bruk rene innesko samt rene treningsklær – Utesko er ikke tillatt.
 • Vask utstyr etter bruk: Spray på papir og tørk av.
 • Rydd på plass utstyr du har brukt. Vektskiver og stenger legges tilbake i stativer.
 • Alt av utstyr og inventar skal brukes forsvarlig og med hensyn. Ballspill er ikke tillatt.
 • Unngå roping og høyt støynivå som kan være forstyrrende for andre medlemmer
 • Respekter at andre medlemmer og unngå okkupering av mye plass og utstyr når det er mange som trener.
 • Sunn fornuft og folkeskikk gjelder til enhver tid.
 • Musikkutstyr behandles med forsiktighet og skal ikke flyttes på.
 • Lydnivå på musikkutstyr skal ikke virke forstyrrende for andre. Benytt eget headet når flere er til stede.
 • All form for tyveri, hærverk, skade, samt uforsiktig bruk av utstyr og inventar blir rapportert
 • Du må ha fylt 15 år og det er ikke tillatt å ta med barn under 15 år inn i våre lokaler
 • Det er ikke tillat å ta med seg personer uten medlemskap eller uten eget nøkkelkort inne på senteret.
 • Vi har nulltoleranse for all bruk av alkohol/rusmidler. Vi viser til punkt 14 i medlemsvilkårene.
 • Som medlem skal du gjøre deg kjent med lokalene og sikre deg tilstrekkelig oversikt over rømningsveier
 • Ved brann skal trening stanses umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang
 • Lokalene skal ikke benyttes som unødig oppholdssted
 • Lokalene skal uoppfordret forlates ved stengetid og alle private eiendeler tas med deg.