Ekstraordinært årsmøte

29. apr 2024

Styret innkaller og inviterer til ekstraordinært årsmøte i Alvdal Friskliv
27. Mai 2024 kl 19.00. i Klive sine lokaler, industritomta
Saksdokumenter nedenfor:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte.

Velkommen!