Årsmøte 2024

26. mar 2024

Styret innkaller og inviterer til årsmøte i Alvdal Friskliv
25. April 2024 kl 19.00. på Huldra. Enkel servering inkludert.

Saker som ønskes å bli behandlet må sendes til styret innen 11. April.
Sendes til post@alvdalfriskliv.no. Saksdokumenter nedenfor. Fullstending saksliste og dokumenter blir gjort tilgjengelig på alvdalfriskliv.no én uke før møtet.

Sakspapirer årsmøte 2024

Velkommen!